โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการแต่งแตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่่วไปเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567      
 
 
   


เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ ( Balance Bike ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับอำเภอ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน นำมวลชนเข้าร่วมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณภูน้ำลอด ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...


เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ ( Balance Bike ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับอำเภอ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน นำมวลชนเข้าร่วมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณภูน้ำลอด ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร...

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

กิจกรรม ๕ ส. BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567...

การจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
 
 
16 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกส...
11 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...
11 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระ...
28 มิ.ย. 2567 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน...
24 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื...
19 มิ.ย. 2567 ประกาศรายงานข้อมูลตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
9 ก.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา...
3 ก.ค. 2567 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ ...
5 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สา...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1
29 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่ 2
9 มิ.ย. 2565 รายงานประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347771 คน