โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  การประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค. 2567     ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2567 รอบ (รอบ ต.ค.66-มี.ค.67)     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566      
 
 
   


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ รดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ไทย 2567...

ประชุมพิจารณาการกู้ยิมเงินของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 8 โครงการเศรฐกิจชุมชน ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ...


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ รดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ไทย 2567...

ประชุมพิจารณาการกู้ยิมเงินของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 8 โครงการเศรฐกิจชุมชน ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ...

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมขบวนแห่งาน "สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) รายนายวฑัญญู เหาะเหิน บ้านโคกเจริญ หมู่ 10...

นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567...
 
 
3 เม.ย. 2567 ประกาศ อบต.บ้านถ่อน รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม ณ วันวันสิ้นเดือน ม...
27 มี.ค. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน เมษา...
21 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต...
1 มี.ค. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนา...
14 ก.พ. 2567 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
1 ก.พ. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภ...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1
29 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่ 2
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้เสนอราคาซ๋อมแซมถนนลูกรักหมู่ 1-หมู่ 10
8 พ.ย. 2566 ติดประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
2 ต.ค. 2566 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
9 มิ.ย. 2565 รายงานประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 342518 คน