โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศักดิ์กรินทร์  ทุมมารักษ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร. 095–6706209  
 
นายมานิต  บรรณการกิจ   นายสุพิทย์  อาวะระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083-3513675   โทร. 092-5089163
   
  นางรัศมี  คำจันทร์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร. 084-7921482  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344788 คน