โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2566    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569) 19
  24 เม.ย. 2566    040 /กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงานของอบต 48
  24 เม.ย. 2566    026/รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 37
  24 เม.ย. 2566    024/รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 42
  24 เม.ย. 2566    025/หลักเกณฑ์การลงโทษ และสร้างขวัญกำลังใจ 48
  19 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี2566 47
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 34
  3 เม.ย. 2566    การขับเคลื่อนจริยธรรม 52
  3 เม.ย. 2566    การขับเคลื่อนจริยธรรม (2) 43
  3 เม.ย. 2566    การขับเคลื่อนจริธรรม (3) 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347768 คน