โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2565    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิยช์ 114
  10 มิ.ย. 2565    แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร 152
  10 มิ.ย. 2565    ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุด 148
  10 มิ.ย. 2565    แบบขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 134
  10 มิ.ย. 2565    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 122
  10 มิ.ย. 2565    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ อบต.บ้านถ่อน ประจำปี 2565 110
  9 มิ.ย. 2565    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 114
  1 ต.ค. 2562    แบบคำร้องขอใช้กำลัง อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน 195
  1 ต.ค. 2562    แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 184
  1 ต.ค. 2562    แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 126

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334346 คน