โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 17
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 64
  7 มี.ค. 2566    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 43
  26 ม.ค. 2566    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 (ผด.3) 93
  1 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 127
  30 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) 156
  30 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 125
  31 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 131
  28 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 176
  31 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 145

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347782 คน