โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5
  11 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 8
  8 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธุ์โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 7
  12 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เพื่อเก็บค่าถังขยะ ประจำปี 2566 28
  13 ก.พ. 2566    แผนงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 57
  10 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ออกเก็บภาษี ประจำปี 2565 108
  27 ส.ค. 2563    ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 113
  25 พ.ค. 2563    ขยายเวลาปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 154
  28 ต.ค. 2562    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 148
  17 พ.ค. 2562    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 138
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334282 คน