โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2567    รายงานการจัดซืั้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 10
  10 ม.ค. 2566    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 59
  10 มิ.ย. 2565    แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2565 152
  14 ก.พ. 2563    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) 148
  13 ก.พ. 2563    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 113
  3 ก.พ. 2563    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 147
  14 พ.ย. 2562    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่1) 121
  1 ต.ค. 2562    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 142
  2 ต.ค. 2561    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 202
  10 ต.ค. 2560    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561 179
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334301 คน