โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2566    รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 71
  14 มี.ค. 2566    การติดตามและประเมินผลแนพัฒนา ประจำปี2565 78
  10 มิ.ย. 2565    รายงานติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 116
  18 ม.ค. 2565    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านถ่อน ปี 2564 102
  8 ม.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 151
  30 เม.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน) 117
  24 ธ.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม) 126
  30 เม.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน) 156
  14 ก.พ. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม) 118
  30 เม.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน) 157

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347823 คน