โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านถ่อน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2564    โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในคับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2564 132
  30 ก.ย. 2564    โครงการรณรงค์เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564 111
  30 ก.ย. 2564    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE NUMBER ONE 117
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปรับปรุงหมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ป้องกันโรคบ้านถ่อน ประจำปี 2564 109
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกต้องในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน ประจำปี 2564 129
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 113
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา IQ-EQ เด็กปฐมวัยในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 174
  30 ก.ย. 2564    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564 130
  30 ก.ย. 2564    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 116
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347783 คน