โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถานภายในตำบลบ้านถ่อน วัดศรีโพนสูง

ประวัติวัดศรีโพนสูง

วัดศรีโพนสูง (ธ) ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ได้รับอนุญาตประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2478 มีเนื้อที่ทั้งทั้งหมด 11 ไร่ 38 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 84838 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พศ. 2580

มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 4 รูป คือ

1. พระอธิการคำแสง (เกย) จิรภาโส

2. พระอธิการเพียร อธิปัญโญ

3. พระอธิการกาสี จิรภูฐิโก

4. เจ้าอธิการกงจักร (แหล่) สิริคุตโต  เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347763 คน