โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม 2567 3
  14 ก.พ. 2567    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 10
  1 ก.พ. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 8
  26 ม.ค. 2567    ประกาศโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน 9
  23 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15
  23 ม.ค. 2567    ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษี 10
  11 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 19
  8 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธุ์โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 13
  2 ม.ค. 2567    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มกราคม 2567 20
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334307 คน