โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 23 ม.ค. 2567

กองคลังออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 5 , 7

(ผู้อ่าน 8 คน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2566

จัดเก็บค่าถังขยะ หมู่ที่ 4 วันที่ 21 มิ.ย. 2566

(ผู้อ่าน 54 คน)

วันที่ 20 มิ.ย. 2566

จัดเก็บค่าถังขยะ หมู่ที่ 5 วันที่ 20 มิ.ย. 2566

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2566

จัดเก็บค่าถังขยะ หมู่ที่ 7 วันที่ 15 มิ.ย. 2566

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2566

จัดเก็บค่าถังขยะ หมู่ที่ 8 วันที่ 14 มิ.ย. 2566

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 13 มิ.ย. 2566

จัดเก็บค่าถังขยะ หมู่ที่ 6 วันที่ 13 มิ.ย. 2566

(ผู้อ่าน 68 คน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2565

21 มิ.ย.65 จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 136 คน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2565

21 มิ.ย.65 ประชุมเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ อปท.

(ผู้อ่าน 142 คน)

วันที่ 19 พ.ค. 2563

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 11 ม.ค. 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ผู้อ่าน 335 คน)

วันที่ 15 พ.ย. 2562

โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

(ผู้อ่าน 407 คน)

วันที่ 12 พ.ย. 2562

ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ อบต.บ้านถ่อน

(ผู้อ่าน 391 คน)

วันที่ 28 ส.ค. 2562

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 307 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 457 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

โครงการกิจกรรม 5 ส

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 9 ธ.ค. 2561

ร่วมงานกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 5 พ.ย. 2561

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 397 คน)

วันที่ 11 ก.ค. 2561

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ผู้อ่าน 407 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2561

ร่วมใจ ๆ ไม่เผาๆ ตอซัง

(ผู้อ่าน 351 คน)

No results found

เลื่อนลง