โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการสานกระบุงด้วยเส้นหวายเทียมและเส้นหวายแท้ของชมรมผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน


วันที่ 23-24 มกราคม 2567
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการสานกระบุงด้วยเส้นหวายเทียมและเส้นหวายแท้ของชมรมผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน