โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ่อนมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน จึงขอปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2564 และเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ : ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100208 คน