โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) 7
  30 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 6
  31 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 7
  28 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 6
  31 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 10
  31 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 7
  30 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 7
  30 ต.ค. 2563    ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 13
  30 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 8
  1 ก.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2563 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100235 คน