โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ปี 2564 (รอบ 6 เดือน แรก) 12
  9 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือน มีนาคม 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน 14
  28 ธ.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ปี พ.ศ.2563 10
  1 มิ.ย. 2563    สรุปรายงานสถิติการให้บริหารของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 84
  1 เม.ย. 2563    รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 76
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 65
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 66
  24 ธ.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของ อบต.บ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 91
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 64
  12 เม.ย. 2562    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 116

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100202 คน