โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2563    สรุปรายงานสถิติการให้บริหารของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 34
  1 เม.ย. 2563    รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 41
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 29
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 27
  24 ธ.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของ อบต.บ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 53
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 29
  12 เม.ย. 2562    รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 80
  11 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 131
  10 ต.ค. 2561    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. บ้านถ่อน 127
  5 ต.ค. 2561    สรุปรายงานสถิติการให้บริหารของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 121
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50148 คน