โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 26
  30 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 20
  30 เม.ย. 2564    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปี 2564 15
  30 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 33
  30 เม.ย. 2564    มาตราการใช้ดุลพินิจ 22
  4 ม.ค. 2564    ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน พร้อมด้วย พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Toletance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ 15
  30 ธ.ค. 2563    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 64 13
  1 ธ.ค. 2563    มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน( แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2563 14
  1 ธ.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 23
  30 ต.ค. 2563    มาตราการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100257 คน