โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2564    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 70
  30 เม.ย. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนเมษายน) 77
  24 ธ.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม) 117
  30 เม.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน) 122
  14 ก.พ. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม) 152
  30 เม.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน) 190
  15 ธ.ค. 2559    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 161
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100261 คน