โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  (ว่าง)  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
(ว่าง)   (ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  (ว่าง)  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางดารุณี  เหมะธุลิน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  
  083-344-3716  
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100246 คน