โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 ตัน (รถยนต์ส่วนกลาง) 70
  29 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านหนองบัวแพ 115
  15 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโคกเจริญ เส้นที่ 1 108
  15 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโคกเจริญ เส้นที่ 2 92
  8 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโคกเจริญ 95
  5 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านหนามแท่งใหญ่ - ม.5 บ้านคำเจริญ 92
  15 ก.พ. 2562    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนามแ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 398
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านหนามแท่งใหญ่ - ม.5 บ้านคำเจริญ 81
  6 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 บ้านโพธิ์ชัย 74
  27 ก.พ. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 123

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 37019 คน