โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านคำเจริญ 15
  5 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านคำเจริญ 17
  3 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.สายทางรอบหมู่บ้น หมู่ที่ 6 15
  3 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนุการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนามแท่งน้อย-บ้านคำเจริญ 14
  23 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า 12
  20 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองค้า 7
  2 เม.ย. 2564    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ หมู่ที่ 7 7
  2 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 9 7
  11 มี.ค. 2564    ประกาศ อบต.บ้านถ่อน เรื่องผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน 8
  24 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100200 คน