โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ม.ค. 2564    ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด 4
  5 ม.ค. 2564    เชิญชวนผู้สูงอายุยื่นคำขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 4
  23 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ 4
  2 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
  26 พ.ย. 2563    ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 6
  26 ต.ค. 2563    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18
  7 ต.ค. 2563    ภาษีป้ายอัตราใหม่ 32
  6 ต.ค. 2563    ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 234
  27 ส.ค. 2563    ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29
  4 ส.ค. 2563    รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50398 คน