โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุม สภา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2564


วันที่ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. นางจิรัชญา อุ่นอกประธานสภา อบต.บ้านถ่อน และสมาชิกสภา อบต. ม.1-10 เปิดประชุมสภา อบต. บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2563 เพื่อรับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                        ประจำปีงบประมาณ 2564