โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.00 น. นายไพโรจน์ พรหมพินิจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ร่วมทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน