โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  นายไพโรจน์ พรหมพินิจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต. ร่วมประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่