โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนได้ออกทำประชาวิจารณ์ร่วมกับชาวบ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ในการรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมหภาค ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนามแท่งใหญ่ ถนนสายสว่างแดนดิน-กุดเรือคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร